MENU

UNIT KEWANGAN DAN HASIL

  1. Masa menunggu untuk membayar bil-bil dikaunter bayaran dihadkan selama sepuluh (10) minit bagi masa sibuk dan tiga (3) minit bagi masa kurang sibuk.

  2. Bayaran kepada pembekal dan kontraktor Majlis akan diproses dan cek akan disiap dalam tempoh 14 hari dari tarikh sesuatu invois diterima dengan lengkap daripada Jabatan untuk Pembayaran.

  3. Penyediaan Akaun Tahunan dimuktamadkan pada bulan April tahun berikutnya.

  4. Memproses bayaran elaun-elaun dan sebagainya dalam tempoh 7 hari daripada tarikh tuntutan dibuat.

  5. Menyediakan anggaran Belanjawan Tahunan enam (6) bulan sekali pada bulan Jun setiap tahun.

  6. Menyemak Kutipan Sewaan Semasa Majlis 1 kali sebulan untuk anggaran belanjawan bulanan.

  7. Menyemak Kutipan Sewaan Tunggakan Majlis 1 kali sebulan.

  8. Menerima bayaran-bayaran dan mengeluarkan resit rasmi penerimaan dalam masa 2 minit bagi setiap urusan.

  9. Mendaftar setiap bayaran sewaan/deposit dan lain-lain yang berkaitan dalam tempoh 3 minit bagi setiap urusan.

  10. Menyediakan Penyata Kutipan harian 1 kali sehari.