MENU

UNIT PENTADBIRAN DAN SUMBER MANUSIA

  1. Mengeluarkan surat-surat arahan menghadiri kursus atau latihan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum tarikh perlaksanaan

  2. Menghantar dokumen persaraan ke JPA untuk diperoses dalam tempoh 3 bulan sebelum mencapai umur persaraan atau tarikh persaraan yang diperakukan oleh Ketua Jabatan.

  3. Menguruskan pengesahan jawatan kakitangan dalam tempoh satu bulan dari tarikh syarat pengesahan jawatan dipenuhi

  4. Menjawab surat aduan dalam tempoh 3 hari bekerja di bahagian Majlis

  5. Menyediakan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) 3 hari sebelum mesyuarat diadakan.

  6. Mengurus dan menyelaras Mesyuarat Pengurusan Ketua Unit mengikut jadual 4 kali sebulan.

  7. Mengurus dan menyelaras Mesyuarat Penuh Majlis mengikut jadual 1 kali sebulan.

  8. Mengadakan tazkirah mingguan mengikut jadual 1 kali seminggu.